Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

archiwumodojewskiego@amu.edu.pl

Żegnamy Profesora Jerzego Siepaka – Przyjaciela Włodzimierza Odojewskiego i współtwórcę jego Archiwum

Wiadomość o śmierci Prof. Jerzego Siepaka napełniła nas smutkiem, ale też uprzytomniła nam bezbrzeżną wobec Niego wdzięczność. W środowisku naukowym znany jako wybitny chemik, dla nas był i pozostanie przede wszystkim wiernym przyjacielem Włodzimierza Odojewskiego, a także wytrwałym kustoszem jego pamięci. Prof. Jerzy Siepak był przekonany, że cenne dla polskiej humanistyki archiwum jednego z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku powinno znaleźć się w jego rodzinnym mieście, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Konsekwencja, bezinteresowna troska, niespożyta energia i dar pozyskiwania sprzymierzeńców pozwoliły ten niełatwy plan zrealizować. Prowadząc badania nad twórczością autora Zasypie wszystko, zawieje… oraz skupiając środowisko jego badaczy i tłumaczy zawsze będziemy przypominać zasługi śp. Profesora. Nie wszystkie wspólne plany udało się podjąć, do wielu niedokończonych rozmów tak bardzo chcielibyśmy wrócić… Drogi Profesorze, obficie nas obdarzyłeś – nie zniweczymy tego.

Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom i Uczniom Pana Profesora oraz całej społeczności Wydziału Chemii UAM przekazujemy wyrazy szczerego współczucia!

Zespół Archiwum Włodzimierza Odojewskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jerzy Borowczyk, Dagmara Nowakowska, Jolanta Nawrot-Sprysak, Alicja Przybyszewska, Wiesław Ratajczak