Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

archiwumodojewskiego@amu.edu.pl

Witamy na stronie


Archiwum Włodzimierza Odojewskiego

Od 2008 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gromadzona jest spuścizna literacka Włodzimierza Odojewskiego – jednego z najważniejszych twórców polskiej literatury powojennej. Na jego ogromny dorobek artystyczny składają się powieści, opowiadania, dramaty, słuchowiska radiowe, prace krytycznoliterackie.

Z listu Włodzimierza Odojewskiego do rektora UAM z 10 czerwca 2009:

Moim pragnieniem jest przekazanie Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu swoich zbiorów literackich tak rękopiśmiennych, jak i opracowań w różnym zapisie i różnych językach.
Chciałbym, aby przekazane (nieodpłatnie) zbiory znalazły się w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i były opracowane i dostępne szerokiemu ogółowi studentów i czytelników.
Jako urodzony w Poznaniu i jako absolwent tego Uniwersytetu pragnę by moje obszerne zbiory znalazły się w moim rodzinnym i studenckim mieście.